Bytové spoločenstvo - cenník

C e n a: 2.00 € za 1 byt za 1 rok + DPH