08.02.2021

EVIDOP
- doplnené PDF formuláre pre Daň.priznanie motorových vozidiel za rok 2020
- doplnené vytvorenie XML súboru DMotVoz.xml pre FS pre podanie Dane z mot.vozidiel za rok 2020 (na FS aj v eDane/Java už je sprístupnené podanie za rok 2020)
MZDY
- v ponuke Oznámenie pre Sociálnu poisťovňu v časti Doplnenie IčPV zo súboru .csv upravené riešenie pre prípad,ak ten istý
pracovník má viac pracovných pomerov (t.j. v súbore zamestnancov je evidovaný viackrát)
SKLADY
- V prehlade Sledovanie dohodnutého odberu - úprava skladovej ceny

26.01.2021

MZDY
- Doplnený nový XML súbor pre pravidelný aj nepravidelný príjem - VÝKAZ pre Soc.poistovňu pre rok 2021 (XML súbory zatiaľ nebolo možné testovať na webe Sociálnej poisťovne, v prípade potreby bude táto časť aktualizovaná)
- V ponuke Odvody pre Sociálnu poistovňu - doplnené čítanie súboru aktuálnych identifikačných čísiel právneho vzťahu (IčPV z .CSV súboru), ktorý je možné získať po prihlásení na portál Sociálnej poisťovne v časti REGISTER
(uvedený .csv súbor umožňuje namiesto ručného doplnenia využiť automatické doplnenie IčPV zo súboru .csv)

11.01.2021

MZDY
- Oprava Registračného listu zamestnanca (RL.xml) pre Sociálnu poisťovňu - pri PRIHLÁŠKE a ZMENE sa adresa bydliska nezadáva
- Daň.priznanie TYP A za rok 2020 - doplnená tlač do PDF formulára a vytvorenie XML súboru pre FS (na FS už je sprístupnené podanie za rok 2020)
- OZNÁMENIE o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN4311v21) - aktualizované podľa FS,upravené pre podanie pre rok 2021 (zatiaľ chýba PDF formulár pre rok 2021 a vytvorenie XML súboru)

07.10.2020

MZDY
- Výkaz práce (štatistika) - doplnená možnosť dalších 5 tzv. VYLÚČENÝCH kategórií, ktoré nevstupujú do výkazu
- opravený PDF formulár PERSONALISTIKA - Vyhlásenie pre daňové účely... (MzVyhl.pdf) - nanaplnil sa údaj FIRMA zamestnávateľa
- upravená NÁPLŇ číselníka pre NÁPOČET PRIEMEROV:
Druh mzdy 05: NÁHRADY miezd - sa nenapočítava do pracovnoprávneho priemeru (priemer 2) (len pre nové založenie firmy)

21.05.2020

MZDY
- Upravené PDF formuláre pre COVID19
(Opatrenie1: CV19Vyk1.pdf a Opatrenie 3A: CV19Vy3A.pdf a 3B: CV19Vy3B.pdf pre podanie za mesiac APRÍL 2020)

04.05.2020

MZDY
COVID-19:
- Príspevok do 3.4.2020 je 80 % a od 4.4.2020 je 100 % z náhrady mzdy. Od 4.4.2020 je zmena zákonníka práce,náhrada mzdy je 80 % kvartálneho priemeru.
- Od 04/2020 hodinový priemer može byť len zo súboru zamestnancov
- Žiadosti CV19Zi3A.pdf a CV19Zi3B.pdf - zvačšené písmo v kolonke IČO
- Formulár výkaz CV19Vyk1.pdf - opravený názov firmy
- Formulár výkaz CV19Vy3B.pdf - chýbala kolonka pre Počet zamestnancov na ktorých sa čerpá náhrada (v hlavičke)
PLAT.PRÍKAZY

20.04.2020

MZDY
- Doplnené nové žiadosti a výkazy pre priznanie finančného príspevku z titulu COVID19, a to
- Žiadosť (CV19Zi3A.pdf) a výkaz 3A (CV19Vy3A.pdf) - podpora zamestnávateľa na úhradu mzdy zamestnancovi,ktorému zamestnávateľ nemože pridelovať prácu z dovodu prekážky na strane zamestnávateľa (max. 880 eur na zamestnanca)

09.04.2020

MZDY
- Doplnený výkaz pre COVID-19: Povinne zatvorenie prevádzky
- Doplnená tlač do PDF formulára Žiadosť COVID-19 (CV19Zia1.pdf)
- Doplnená tlač do PDF formulára Výkazu COVID-19 (CV19Vyk1.pdf)

POZNÁMKA:
Pre správne vytvorenie výkazu je potrebné zaznamenať náhrady z titulu COVID na druh mzdy Platené náhrady ,pripadne najprv vytvoriť v zozname druhov miezd nový druh mzdy napr. NÁHRADY COVID s rovnakými nápočtami ako platené náhrady. Tento druh mzdy sa potom vyberá do výkazu , v ktorom sa za mesiac marec 2020 vypočíta príspevok 80 percent.

Stránky