22.10.2012

SKLADY:
- Pri predaji za hotovosť - zjednodušene doplnená klávesa ShiftTab pre skok do predaja na platobnú kartu a naopak.t.j. zmena spôsobu platby bez nového záznamu položiek.
- V prehľadoch pohybov a prehľadoch predaja - vo viacerých prehľadoch doplnený výpis názvu mernej jednotky.
- V skladoch podvojného účtovníctva doplnený nový druh pohybu pre PREVOD MEDZI SKLADMI (R) s možnosťou účtovania výdaja a príjmu medzi skladmi, štandartne sa nič nemení, naďalej sa prevod neúčtuje (účtovanie prevodu cez pomocný účet napr. prevod -výdaj 395000 112000 prevod-príjem 112100 395000).

17.09.2012

SKLADY
- Doplnená evidencia vyrobných čísiel resp. šarží pri príjmoch a výdajoch.
Pri takejto evidencii stav skladovej položky je evidovaný aj podla vyrobných čísiel resp. šarží. Pre výber tejto možnosti evidencie je potrebné  v parametroch zásob nastavit parameter: Zapisovať výrobné čísla alebo šaržu, na písmeno "A".
OBJEDNÁVKY
- Pri načítaní prijatých objednávok zo súboru je možné načítaný súbor presunúť do podadresára NACITANE.
FAKTÚRY
- zmenené štruktúry súborov faktúr
- číslo objednávky v hlavičke faktúr rozšírené na 15 znakov
PLAT.PRIKAZY

04.09.2012

MZDY:
- Od 1.9.2012 (mzdy za september) zmenené % odvodu do II. piliera z 9.0 na 4.0 %.
- Mesačný prehľad pre DU: po vyradení zamestnanca v oprave - bol zahrnutý do XML súboru.
FAKTÚRY:
- Pri vytvorení a oprave faktúr bolo doplnené hľadanie v číselníku položiek (ShiftF3).
SKLADY:
- Pri príjme na sklad doplnená dynamická kontrola na zadanú maržu k skladovej cene, v prípade že vypočitaná predajná cena je rôzna od evidovanej predajnej cene, doplnená otázka na prvezatie a nastavenie predajnej ceny tak aby bola zachovaná zadaná marža.

03.07.2012

MZDY:
-Životné minimum od 1.7.2012 zmenené podla OPATRENIA 181/2012 zo sumy 189.83 -> 194.58 eur (koeficient = 1.025) , v suvislosti s tým sa mení od 1.7.2012 aj výška pre DAŇOVÝ BONUS zo sumy 20.51 -> 21.03 eur (uplatní sa až pri spracovaní miezd za obdobie 07/2012)
-v príprave miezd (všetkých aj jedného) sa neponúkajú zamestnanci s Dátumom nástupu neskorším ako je obdobie spracovania miezd
FAKTÚRY:
- V ponuke Evidované faktúry a pri tlači F5:zmena klúča - doplnený klúč podla ČÍSLA ODBERATELA (doteraz len podla názvu odberatela)
POCSEK:

18.06.2012

SKLADY:
-Pri predaji na faktúru – doplnená možnosť cez CtrlF8 – vydávať v druhej mer.jednotke (prepočíta sa na hlavnú MJ)
-V dod.listoch sa vypisuje aj prepočíitané MNOŽSTVO2 v druhej MJ (ak 0)
-V ponuke editor denník pohybov zásob (aj v oprave) doplnená klávesa: F8 - výber položiek (všetky, podla časti názvu , podla časti položky)
-V ponuke EVIDOVANÉ zásoby (používa sa aj vo výstupoch - konkrétna položka) doplnená klávesa: F8 - výber položiek (všetky, podla časti názvu , podla časti položky)

09.05.2012

HIM:
- V prípade, že v súbehu bola zaradená položka v starom roku pre nový rok, sa chybne napočítal odpis aj do starého roku.
- V prípade, že výpis bol z účtovného denníka a bol počítaný aj odpis od DatumUzav do DatumOd a DatumOd bol 1.1.RRRR, vtedy pri položkách zaradených od 1.1.1012, namiesto 0(nuly) sa počítal aj ročný odpis.
MZDY:
- Pri zadávaní čísla pracovníka od-do možno prezerať a preberať zoznam pracovníkov aj podla mena pracovníka.
- Doplnený užívateľský report pre prehlad: Súpis výplatných pások.

18.04.2012

VŠEOBECNÉ:
- Pri vytvorení súborov doplnená možnosť hneď odoslať vytvorený súbor emailom.
SKLADY:
- Prehlad dohodnutý odber: doplnená predajná cena a celkový predaj.
FAKTÚRY:
- V EXPORTE XML FAKTÚR - doplnená ponuka s možnosťou dynamického definovania ponuky a cesty pre odkopírovanie XML súborov do rôznych adresárov
UČTO:
- DPH výkaz – nadmerný odpočet - v doplnení výkazu nadmerný odpočet označený len jedným znamienkom mínus, v archíve v zozname výkazov sa nadmerný odpočet označí znamienkom +

16.03.2012

POZNÁMKY- P učto:
-Pri tlačí tabuliek – prílohy programom FormEdik sa tlačia len hodnoty rozne od nuly , nulové ostávajú prázdne
HIM:
- Od 1.3.2012 je znovu doplnený leasing (január a február. 2012 bol zrušený)
MZDY:
-Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnanca (pre účely darovania 2%) - do formulara – doplnená aj tlač miesta daňového úradu
- Denný vymeriavací základ sa zaokruhluje na 4 desatinné miesta nadol
SKLADY:

05.03.2012

MZDY:
- Doplnené vytvorenie XML súboru Daňové priznanie TYP A za rok 2011 pre DÚ – pre eDANE a EZU.
- V Ročnom zúčtovaní zamestnancov a v Daňovom priznaní TYP A – pri krátení nezdaniteľnej časti pri milionárskej dani a krártení nezd.časti na manželku sa vypočítaný krátený odpočet bral len ako celá časť čísla zaokrúhlená na EUR dole -opravené.
KONIEC ROKA:
- J: Daň.priznanie FO TYP B za rok 2011 – doplnené vytvorenie XML súboru pre eDANE a EZU

Stránky