15.01.2010

MZDY
- Ročné hlásenie pre DU ... doplnená tlač a formuláre(FormEdik) za rok 2009
- Ročné hlásenie pre DU ... TXT súbor upravený za rok 2009
DPH
- Doplnený formulár(FormEdik) pre výkaz DPH pre rok 2010
Daň z motorových vozidiel
- Doplnený formulár(FormEdik) pre výkaz za rok 2009
Daňové priznanie FO
- Daň.priznanie FO TYP A + TYP B - doplnené XML pre podanie za rok 2009
DIČ a IčDPH

28.12.2009

Koniec roka
V programe verzii 2010 boli upravené pre podv.učto: DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSOB pre podanie za rok 2009 podľa tlačiva MF SR spolu s formulármi pre FormEdik a vytvorením XML súboru pre DÚ, pre jednod.učto: DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSOB – TYP B pre podanie za rok 2009 podľa tlačiva MF SR spolu s formulárom pre FormEdik.
Aktualizovaný VÝKAZ PRÍJMOV a VÝDAVKOV a VÝKAZ o MAJETKU a ZÁVAZKOCH pre rok 2009 a 2010 pre jednoduché učtovníctvo a VÝKAZ ZISKOV a STRÁT , SÚVAHA a časť POZNÁMKY pre rok 2009 a 2010 pre podvojné učtovníctvo.

16.09.2009

PLATOBNÉ PRÍKAZY:
-opravený formulár pre UNICREDIT banku
-nové formuláre pre ČSOB, potrebné inštalovať program a formuláre pre banky
UČTO:
-V podvojnom učtovníctve upravené XML súbory pre výsledovku a súvahu pre daňový úrad
-V jedn.učtovníctve upravené koncoročné výkazy a formuláre pre rok 2009
-Pri hladaní editorom je doplnená F5:zobrazenie aj orginálneho dokladu,v denníku vypisuje,ktorý doklad má aj orginál a doplnený
prehlad len dokladov s orginálom
SKLADY:

19.08.2009

MZDY:
V prehlade POTVRDENIE o zdaniteľnej mzde... sa kolónky prac.pomer resp. dohoda podľa mesiacov pre zamestnaneckú prémiu nastavuje podľa údaja DOHODA (A/N) zo súboru zamestnancov.

17.07.2009

MZDY:
-Vymenený formulár "Potvrdenie o zdanitelnej mzde" pre FormEdik pre rok 2009. (Potrebné inštalovať formuláre aj program.)
VÝROBA
-Pri zadaní novej výroby vždy ponukne výber účtovného prípadu.
ŠTATISTICKÉ VÝKAZY
-Doplnený formulár pre výkaz IKaP 1-12 pre FormEdik.(Potrebné inštalovať formuláre aj program.)

09.07.2009

MZDY:
-Zmenený formulár pre FormEdik:
Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti (potrebné inštalovať program a formuláre pre SP)

02.07.2009

UČTO:
- Podv.učte doplnený nový ŠTATISTICKÝ VÝKAZ (aj tlač do formulára programom FormEdik):
Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
OBJEDNÁVKY:
-Pri čítaní .XML objednávky z obchodu Billa do volného textu je doplnený čas dodania
SKLADY:
-Boli vymenené formuláre INTRASTAT pre FormEdik (Potrebné inštalovať formuláre aj program.)

29.06.2009

MZDY:
-Od 1.7.2009 sa menia nasledovné konštanty pre výpočet miezd:
(prvýkrát sa uplatnia až pri spracovaní miezd za mesiac JÚL 2009)
Priemerná mzda pre odvody do Soc.poisťovne sa mení zo sumy 668,825 EUR na 723,03 EUR,v súvislosti s tým sa zvušujú maximálne vymer.základy zo sumy 1003,09 na 1084,55 EUR resp. z 2674,90 na 2892,12 EUR.
Životné minimum sa mení zo sumy 178,92 na 185,19 EUR , v súvislosti s tým sa mení hodnota daňového bonusu zo sumy 19,32 na 20,00 EUR,
(ročná hodnota daňového bonusu za rok 2009 sa mení zo sumy 231,84 na 235,92 EUR)

26.05.2009

MZDY:
-Doplnené formuláre pre ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDR.POISTENIA za rok 2008 pre formedik (potrebné inštalovať program a formuláre pre zdrav.poisťovne)

18.05.2009

UČTO:
-Upravené vytvorenie XML súboru pre výkaz DPH platný od 04/2009 pre daňový úrad
-Upravené vytvorenie XML súboru pre Súhrnný výkaz DPH platný pre rok 2009 pre DÚ
SKLADY:
-V ponuke Vstupy - Predaj za hotovosť ZJEDNODUŠENÝ - je doplnenná možnosť zadať
pri predaji do hlavičky aj číslo odberateľa

Stránky