15.07.2008

OBECNÉ:
- V ponuke INSTAL -> PARAMETRE -> Duálne zobrazenie doplnená ponuka EUROKALKULAČKA pre prepočet konverzným kurzom obidvoma smermi (doplnené aj do ponúk ShiftF1-Zoznamy pri záznamoch údajov vo všetkých častiach)
SKLADY:
- pri zázname údajov pri klávese ShiftF1-Zoznamy -> 9-Stav skladu doplnená ponuka Stav skladu s duálnym zobrazením predajných cien s možnosťou hladania podľa názvu resp.čísla sklad.položky

08.07.2008

KONVERZNÝ KURZ SK voči EURU stanovený 8.7.2008 na 30.1260
MZDY:
- Daňový bonus na dieťa od 1.7.2008 stanovený na 582.-Sk (uplatní sa pri spracovaní miezd za júl 2008)
- Od 31.7.2008 zmenený výkaz pre Socialnu poisťovňu a tiež nová štuktúra XML súboru pre elektronické podanie výkazu(uplatní sa pri spracovaní miezd za mesiac júl 2008) (nové formuláre pre FormEdik budú doplnené dodatočne)
PLAT.PRÍKAZY:

02.06.2008

MZDY:
- ZDRAV.ZUČTOVANIE - doplnená tlač programom FORMEDIK prehladu:
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2007 (stačí inštalovať program)
- Doplnený XML reg.list pre SP podĺa verzie 1.7 (platí od 31.7.2008)
- Pri zázname miezd v ponuke jednoho zamestnanca ponukne posledného zaznamenaného zamestnanca
PPS:
- Vyradenie PPS - doplnená možnosť zoradiť evidované PPS pri vyradení aj podĺa inventárnych čísiel

29.05.2008

Nová centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 30,1260 Sk.

V programe INSYPO novú hodnotu nastavte v ponuke: Instal-1-Údaje o firme a parametre-8-Duálne zobrazenie-1-Sadzba a obdobie

Súčasnú hodnotu 35.4424 opravte na novú hodnotu 30.1260.

21.05.2008

FAKTÚRY:

- V podvojnom učtovníctve INSYPOP , v nastavení stáleho učtovania faktúr je možné zadať učtovný prípad salda pre
zálohové faktúry,tento sa doplní pri automatizovanom odoslaní faktúr do salda a vyučtovacie faktúry (ak údaj ZÁLOHA doteraz 0)
sa automatizovane učtujú ako rozúčtovanie s odmínusovaním zálohy a zaučtovaním celého základu a DPH

MZDY:

- V REGISTRAČNOM LISTE pre Soc.poisťovňu pre podanie cez internet je zachovaná diakritika

13.05.2008

MZDY:

- ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDR.POISTENIA za rok 2007 - doplený formulár TYP B - pre SZČO a Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch pre zdr.poisťovne
(potrebné inštalovať program a formuláre pre zdrav.poisťovne)

07.05.2008

MZDY:
- Doplnená zmena PRIEMERNEJ MZDY na obdobie 07/2008-06/2009 na hodnotu 20146.-Sk
- ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDR.POISTENIA - aktualizované pre podanie za rok 2007(formuláre pre FormEdik pre rok 2007 su zatiaľ: Doklad o výške príjmu a preddavkoch, TypA, ListSA, ListSB, ListSC, ListSD, TyPS, ostatné budú doplnené v najbližších dňoch,formuláre pre rok 2007 majú oranžovú farbu,staré z roku 2006 modrú)(potrebné inštalovať program a formuláre pre zdrav.poisťovne)

03.04.2008

PLATOBNÉ PRÍKAZY:
- Doplnená tlač plat.príkazov programom FORMEDIK pre Tatrabanku,OTP banku,UniCredit banku a CSOB banku
(potrebné inštalovať program a formuláre pre banky)

11.03.2008

MZDY:
- Ročné hlásenie o vyučtovaní dane a bonuse - upravené vytvorenie XML súboru pre vstup na stránku portálu DU SR pre podanie za rok 2007

Stránky