14.01.2016

ŠTAT.VÝKAZY-P
- Doplnené PDF formuláre pre rok 2016:
VTS 1-12 Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciach a v komunikáciach
Stav 1-12 Mesačný výkaz v stavebníctve
Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle
OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
Prod 13-04 Štvťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
Prod 3-04 Štvťročný výkaz produkčných odvetví

02.11.2015

UČTO
- údaje ČÍSLO FAKTÚRY a POVODNÝ DOKLAD rozšírené na 32 znakov (aj pre KVDPH)
- KVDPH - v sumárnej tlači aktuálneho výkazu doplnené počty položiek v jednotlivých tabuĺkách,v archíve výkazov KVDPH doplnená sumárna tlač s počtom položiek v tabulkách
SALDO
- údaje ČÍSLO FAKTÚRY a POVODNÝ DOKLAD rozšírené na 32 znakov (aj pre KVDPH)

24.09.2015

SALDO
- Pri úhrade pri F5 može byť dátum úhrady menený
- Pri zázname bolo doplnené tlačítko Tab - prepočet bez DPH
- Len INSYPOJ - Evidované saldo - na výberovych obrazovkách nahradené DatumSplat -> Dátum (ako už bolo v P učto)
- Pri opakovani závazku je možné automaticky doplniť variabilný symbol do čísla faktúry

15.06.2015

VŠEOBECNÉ
- Pri zázname údajov v prípade,že je zadaný dodav-odberatel, po stlačení ShiftF2: Odberatel, kurzor je na zadanom odberatelovi a nie na prvej položke podla názvu

64BIT
- Možno aktualizovat program aj z iného adresára ako INSYPOJ(P)

14.04.2015

MZDY
- Doplnenie chýbajucich firemných odvodov v ponuke výplatný list od-do a pri odosielaní výplatneho listu ako email
- Potvrdenie pre 2% z roč.zúčtovania - dátum prehladu sa doplňa z parametrov pre výkazy
PLAT.PRIKAZY
- Pri výbere zo salda pri ShiftF6:triedenie : doplnenie klúčov číslo faktúry, variab.symbol a suma eur
- V oprave príkazov - doplnené AltF9 - hromadné zrušenie položiek bez bankových účtov
SKLADY

01.04.2015

VŠEOBECNÉ-PDF
- Pri posielaní prehladov cez e-mail, je možné pripojiť aj PDF (doteraz TXT,RTF,HTML)
- Nová verzia programu pre priame vytváranie PDF prehladov , vymaže sa vstupný súbor a odstránené chybové upozornenie pri tlači takto vytvorených PDF prehladov
SKLADY
- V prehlade - INVENTÚRNY STAV skladu - aktuálny - sumárny podla skladov je doplnený počet sklad.položiek za jednotlivé sklady (resp.syntetické účty)
MZDY

23.03.2015

VŠEOBECNÉ
- Po zobrazení prehladov doplnená možnosť pomocou ShiftF6 priamo vytvoriť PDF súbor (bez potreby použiť napr. PDFCreator). Po zobrazení prehladu je taktiež pomocou ALTF2: parametre možné použiť nastavenie parametra VÝSTUP na hodnotu 6 - PDF pre trvalé nastavenie výstupu do PDF súboru

SKLADY
- Doplnený nový prehlad: Výstupy-Skladová evidencia-Prehlady predaja podľa odberateľov-od dátumu do dátumu-za odberatela-triedený podľa skladov a celkových eur
- po výbere pre Virt.pokladňu je možné v zozname rušiť a pridávať položky (nielen editovať existujúce)

Stránky