Objednávka programového celku: INSYPO - Informačný systém podnikatelov

UŽÍVATEĽ PROGRAMU

Zadaním čísla licencia a prvého písmenka z názvu Vam pomôže pri vyplnení objednávky.

OBJEDNANÝ PROGRAM

INSYPOJ - jednoduché účtovníctvo
INSYPOP - podvojné účtovníctvo

POČET UČTOVANÝCH FIRIEM

VEĽKÁ FIRMA

nie
ano
(viac ako: 30 zamestnancov, 200 pol.HIM, 2000 pol.skladu, 2000 pol. DHIM, 2000 pol. salda, 2000 učt.pohybov, 20000 pol.pohybu skladov)

SIEŤOVÁ VERZIA (LAN)

LICENČNÉ ČÍSLO

(len existujúci)

DISTRIBÚCIA PROGRAMU


LICENČNÉ HODNOTY - MAJITEĽ PROGRAMU:

Názov firmy

(max. 20 znakov)

Doplnok názvu

Ulica a číslo

PSČ

Mesto/Obec

Telefon

Fax

Email

IČO

DRČ

(IČ DPH alebo DIČ)


FAKTURAČNÁ ADRESA: (Vyplňte len v prípade keď fakturačná adresa je iná ako licenčná !)

Názov firmy

Doplnok názvu

Ulica a číslo

PSČ

Mesto/Obec

Telefon

Fax

Email

IČO

DRČ

(IČ DPH alebo DIČ)


Poznámka: